fbpx
Broneeri laud

Privaatsuspoliitika

 • Üldsätted

  Käesolevas Privaatsuspoliitikas on selgitatud millistel eesmärkidel ja kuidas N58 OÜ (registrikood 16127027, aadress Riia tn 4 Tartu Tartumaa 51004) isikuandmeid käesoleval veebilehe  www.humal.ee (edaspidi Veebilehe) vahendusel töötleb.

  Privaatsuspoliitikat võidakse vastavalt vajadusele igal ajal uuendada ja see jõustub veebilehel www.humal.ee (edaspidi Veebilehel) avaldamise hetkel.

 • Milliseid isikuandmeid me töötleme?

  Töötleme sinu poolt esitatud isikuandmeid nagu:
  – nimi;
  – e-posti aadress;
  – telefoninumber.

 • Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

  Töötleme isikuandmeid broneeringute haldamiseks ja sinu poolt soovitud broneeringu kinnitamiseks. Samuti võime sinuga ühendust võtta esitatud kontaktandmetel broneeringuga seotud küsimuste täpsustamiseks ja esitatud soovide täitmiseks.

  Võime töödelda edastatud isikuandmeid sinu tellimuse täitmiseks ja arvete edastamiseks.

  Samuti võime sinu soovil saata esitatud e-posti aadressile uudiskirju enda tegemiste kohta. Sul on alati võimalik uudiskirjade saamisest loobuda.

  Andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on sinuga sõlmitava lepingu ettevalmistamine ja selle täitmine, nõusolek või meie õigustatud huvi.

 • Andmete säilitamine

  Isikuandmeid säilitatakse ajavahemiku lõpuni, mis on vajalik töötlemise eesmärkide saavutamiseks või kuni seaduses sätestatud säilitamistähtaegadeni (näiteks raamatupidamise seaduses sätestatud kohustuslik andmete säilitamise tähtaeg).

 • Turvalisus

  Rakendame andmete turvalisuse tagamiseks asjakohaseid organisatsioonilisi, füüsilisi ja tehnilisi turvameetmeid.

  Kaitseme Sinu andmeid volitamata juurdepääsu eest või nende volitamata muutmise, avalikustamise või rikkumise eest.

 • Andmete edastamine

  Edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele üksnes järgmistel juhtudel:
  – asutusele või isikule, kellel on andmete küsimiseks otsene seadusest tulenev alus andmeid küsida (näiteks kohtuvälisele menetlejale või kohtule);
  – andmesubjekti selgesõnalise nõusoleku alusel isikuandmete edastamiseks konkreetsele kolmandale isikule.

  Võime kasutada enda teenuse pakkumisel väliseid teenusepakkujaid (volitatud töötlejaid). Selliste teenuste osutamisel võib välisel teenuseosutajal olla juurdepääs isikuandmetele ning nad võivad neid töödelda vastavalt meiega sõlmitud lepingu tingimustele.

 • Teie õigused

  Sul on vastavalt EL iskuandmete kaitse üldmäärusele (EL/2016/679) järgmised andmesubjekti õigused:
  – taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele;
  – taotleda oma isikuandmete parandamist;
  – taotleda oma isikuandmete kustutamist;
  – taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist;
  – taotleda oma isikuandmete ülekandamist;
  – esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele (Andmekaitse Inspektsioon, www.aki.ee).

  Kui isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel, võib selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

 • Kontaktandmed

  Käesoleva Privaatsuspoliitikaga seonduvate küsimuste korral või muude isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral palun võtke N58 OÜ-ga ühendust järgmistel kontaktandmetel:

  Aadress: Riia tn 4, Tartu
  Telefon: +372 5300 2396
  E-post: info@humalresto.ee